DELA

ÅSUB levererar samarbetsprogram

Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB, berättar i ett pressmeddelande att de under vintern kommer att ta fram ett nytt nordiskt regionalpolitiskt samarbetsprogram. Uppdragsgivaren är Nordiska Ministerrådet (NMR) i Köpenhamn.
– Programmet skall vara riktningsgivande för utvecklingen av de nordiska ländernas regionalpolitiska samarbete under perioden 2009–2012. Det nya samarbetsprogrammet kommer att behandlas vid nordiska rådets session samt vid regionalministrarnas årliga möte under hösten nästa år, skriver ÅSUB.
Ansvarig för arbetet med programmet blir ÅSUB:s direktör Bjarne Lindström. Det nya regionalpolitiska programmet blir Lindströms fjärde nordiska policyprogram.
– Han har tidigare producerat tre andra nordiska samarbetsprogram – ett med fokus på samordningen av de nordiska ländernas innovationspolitik, ett näringspolitiskt samarbetsprogram och ett program för samordning av de nordiska ländernas regionalpolitiska forskning, berättar ÅSUB. (ml)