DELA

ÅSUB kartlägger landskapets utbildningsbehov

Landskapsregeringen beslöt att ingå nytt kontrakt med ÅSUB för produktion av arbetsmarknadsbarometern och uppdatering av det system för kartläggning av utbildningsbehov som ÅSUB utvecklat på uppdrag av landskapsregeringen.
Kontraktet gäller år 2010 och framåt. Barometern ska visa rekryteringsbehov inom privata och offentliga sektorn och kontraktet gäller också uppdatering av den allmänna statistiken i de databaser som utvecklades i samband med kartläggningsprojektet. Detta kostar 7.250 euro per år. (ns)