DELA

ÅSS får bidrag för vågbrytare

Åländska segelsällskapet vill ersätta den vågbrytarponton i Västra hamnen som man i dag lånar av Mariehamns stad och som är dålig.
Kostnaden för en ny beräknas till 86 750 euro och sällskapet har anhållit av landskapet om delfinansiering i form av PAF-medel.
Nu har landskapsregeringen beslutat bevilja ett lån på hälften av kostnaderna, eller högst 43 375 euro, och ett projektbidrag för en fjärdedel eller maximalt 21 687 euro. Lånet är för 15 år och skall antingen förmedlas genom Mariehamns stad eller i form av annan säkerhet.
Den nya pontonen som segelsällskapet planerar är längre än den nuvarande och kommer att kunna skydda ett större område. (tt-s)