DELA

Aspar i vägen för ny åkermark

Joakim Påvals i Vårdö Töftö vill ändra skogsmark till åkermark och ansöker om tillstånd hos landskapet för att göra intrång i särskilt skyddsvärd biotop.
Biträdande naturvårdsintendent Inkeri Ahonen berättar att det handlar om gamla, stora aspar som växer i området och som är skyddade enligt naturvårdslagen.
Asparna mäter minst 170 centimeter i omkrets på 130 centimeters höjd. Samma skyddsstatus har också ek och lönn. Dessutom utgör dungar av viltväxande alm och lind skyddsvärda biotoper.
Inkeri Ahonen hoppas kunna fatta ett beslut inom tre månader.
– Många ärenden väntar på att avgöras, förklarar hon. (ao)