DELA

Asfaltsbråk försenar flytt

ÅMHM har gett Ab Rafael längre tid på sig att flytta sina asfalthögar. De asfaltmassor som innehåller under 1.000 ppm stenkolstjära ska flyttas från Ödanböle bergtäkt till Ab Rafaels mellanlagringsplats senast den 31 januari.
På grund av stridigheter med trafikavdelningen har det varit svårt för Ab Rafael att separera och föra massorna till den mellanlagringsplats som ÅMHM anvisat.
– Det är förståeligt och därför har de fått mer tid på sig, säger miljöskyddsinspektör Erica Sjöström.
Myndigheten bedömer att det inte innebär någon ökad risk för miljöförorening om massorna står kvar någon månad till. Däremot kan en sanering av området krävas när de väl flyttas.
De massor som innehåller högre halter än 1.000 ppm stenkolstjära måste övertäckas med en plastduk. Eftersom en sådan duk kan vara svår att hitta har ÅMHM även i det fallet gett Ab Rafael förlängd tid till 31 januari. Drar det ut på tiden riskerar de vite. Om massorna inte övertäcks ökar riskerna för miljöförorening.
Åtgärderna skulle egentligen ha utförts den sista november. (tl)