DELA

Asfalten nu i tingsrätten

I går träffades Ab Rafael och landskapsregeringen för första gången inför rätta i asfaltaffären. Lagman Kristina Fagerlund höll förberedelsesammanträde mellan parternas jurister.
Ab Rafael yrkar på att tingsrätten ska förpliktiga landskapsregeringen att flytta bort asfaltmassorna – som är förorenade av giftig tjärasfalt från gamla vägbyggen – från bolagets område på Svinryggen, alternativt att bolaget får rätt att flytta bort massorna på landskapets bekostnad.
Ab Rafael yrkar också på att tingsrätten ska fastställa att landskapsregeringen är skyldig att betala 10.000 euro per månad som asfalten ligger kvar, räknat från 31 oktober i fjol.
Fortsatt förberedelse blir det först i september. Ab Rafael företräds av advokatbyrå DKCO, advokaterna Dan Karlsson och Johnny Bäck. Landskapsregeringens biträde är vice häradshövding Christer Jansson. (ao)