DELA

Asfaltarbete hindrar trafik i stan

Den här veckan utförs vägarbete i korsningen Skarpansvägen–Skeppargatan i Mariehamn. Först ska befintlig vägyta rivas och senare ska vägen asfalteras, enligt planen på torsdag och fredag den här veckan.
Under tiden arbetet pågår är det begränsad framkomlighet i korsningen.