DELA

Arvoden hålls oförändrade

HAMMARLAND. De förtroendevalda i Hammarland kommer inte att få några höjningar av sina arvoden under nästa år.
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att arvodena hålls oförändrade under budgetåret 2009. Kommundirektör Kurt Carlsson förklarar att det tidigare fullmäktige justerade arvodena med tio procent inför senaste kommunalval, varför man nu inte anser det påkallat med någon ytterligare höjning.
När det gäller ersättning för resekostnader följer man skattestyrelsens beslut. (jk)