DELA

Arvode till minnesfond

Stadsfullmäktigeledamot Sune Alén (Lib) inledde sammanträdet i går kväll med att donera sitt mötesarvode till Maj-Len Jakobssons fond för stipendier till de som studerar till sjukskötare eller närvårdare.
Jakobsson och hela hennes familj dog i tsunamikatastrofen i Thailand för tio år sedan. I går skulle hon ha fyllt 60 år.
Alén, som arbetade tillsammans med Maj-Len Jakobsson, uppmanade sina kolleger i stadsfullmäktige att göra samma sak. (tt-s).