DELA

Artell får driva apotek i Godby

I enlighet med läkemedelslag (FFS 395/1987) får apoteksrörelse drivas med apotekstillstånd av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea). För apotekstillståndet till Godby apotek i Finström som förklarades ledigt den 4 april i år har sju personer sökt. Av dessa konstaterades provisor Linda Artell vara den som ansågs ha de bästa förutsättningarna att driva apoteksrörelse.

Vid bedömningen beaktas sökandens tidigare verksamhet på apotek och i andra uppgifter inom läkemedelsförsörjningen, tidpunkten för när ett eventuellt tidigare apotekstillstånd vunnit laga kraft medräknad, samt studier, ledningsförmåga och övrig verksamhet som är av betydelse för drivande av apoteksrörelse. (hh)