DELA

Arken ordnar landskapsjulfest

Landskapets cirka tusen anställda bjuds i år på julfest i Arkipelag. Landskapsregeringen fattade i fredags beslutet att upphandla julfesten för två år framåt för det uppskattade värdet totalt 55 000 euro. Under de senaste åren har antalet deltagare varierat mellan 400 och 600 personer. ÅHS-anställda har egen julfest.

Landskapsregeringen konstaterar att anbudet från Arkipelag uppfyller de ställda kraven och att bolaget har det totalekonomiskt fördelaktigaste priset.

Budet från Mariepark ab uteslöts på grund av ofullständiga anbudshandlingar. (ao)