DELA

Ärenden som väntar på nytt lagting

LAGTINGET. Efter den 23 maj har lagtinget sagt nej till fler nya ärenden från lagtinget, med hänvisning till att tiden inte räcker till innan det är dags att packa ihop och vänta på det nya lagtinget.
Lantrådet Viveka Eriksson (Lib) berättar att man förutom förslaget till integrationslag som Nya Åland berättat om, har en i princip färdig revisionslag och demilitariseringsstrategi som väntar på att få tas upp i lagtinget. Men de blir alltså för nästa lagting när det finns en ny landskapsregering.


Samla på ett ställe
Demilitariseringsstrategin är något man utlovade i regeringsprogrammet.
– Vi såg att fanns ett behov att teckna ner den information som finns om demilitariseringen och Ålands status. Nu finns det kunskap hos vissa politiker och tjänstemän.
Det man vill ha samlat på ett ställe är alltså information om Ålands militära status, praxis och även hur man ska arbeta vidare med frågor som blir aktuella i framtiden exempelvis Nato och den politiska förändringen inom EU.(ns)