DELA

Ärekränkning och hot på internet

En person har anmält en annan för att denne skrivit nedvärderande saker samt hotat anmälaren på ett diskussionsforum på internet, skriver polisen på sin hemsida.
Anmälaren har även fått sin hemfrid störd genom att den andra personen skickad denne hotfulla telefonmeddelanden. Ärendet har rubricerats som ärekränkning, olaga hot och hemfridsbrott.
En person har anmält en annan för att ha trängt sig in i anmälarens bostad i Mariehamn och vägrat lämna den trots tillsägelse. Ärendet är rubricerat som hemfridsbrott. Polisen utreder ärendet. (ke)