DELA

Arbetstvist vid Folkhälsan i tingsrätten

En före detta anställd på Folkhälsan anser att hon blivit olagligt och uppsagd och yrkar på ersättning motsvarande 12 månader.

Personen ska inte ha blivit informerad om att det rådde prövotid på en ny tjänst hon tillträdde på hösten 2016. Hon hade jobbat inom Folkhälsan tidigare och även hjälpt till med liknande uppgifter som de som den nya tjänsten omfattade.

– Hon fick veta om prövotiden först under sista utvecklingssamtalet då man hävdade att avtalet hävts, säger ombudet Peter Fjällström som också vidhöll att grunderna för uppsägningen var osakliga.

Folkhälsan yrkar på förkastande av åtalet. Ombudet konstaterade att prövotiden funnits i arbetsavtalet som rimligen borde ha lästs av den anställda. (hh)