DELA

Arbetstvist dyrt för anställd

Ett 30 sidor långt rättegångsprotokoll avslutas med att tingsrätten förkastar en mans yrkande på rederiet Ansgar Ab.