DELA

Arbetsmarknaden i fokus i Stockholm

Ålands socialdemokrater har representanter på plats i Stockholm i dag. Där arrangeras ett svenskt-finskt arbetsmarknadspolitiskt seminarium av Arbetarrörelsens tankesmedja i samarbete med finska Kalevi Sorsa-fonden.
Under seminariet behandlar man den nordiska arbetsmarknadspolitiska modellen. På plats finns forskare och politiker. Ålands socialdemokrater skickar partisekreterare Anders Hallbäck och vice ordförande Henrik Lagerberg, tillika distriktsombudsman för FFC. (mt)