DELA

Arbetslöshetsgraden var 3,9 procent i augusti

I augusti var den öppna arbetslöshetsgraden i genomsnitt 3,9 procent, enligt statistik från Åsub. I augusti ifjol var den öppna arbetslöshetsgraden lite lägre, 3,2 procent.
Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 6,9 procent, i augusti ifjol var den 6,6 procent. Arbetslösheten för de 55 år fyllda var 3,4 procent, i augusti ifjol var andelen 2,8 procent.
Antalet långtidsarbetslösa i augusti var 153 stycken, även den siffran ökade jämfört med augusti ifjol då den var 107.
Antalet lediga platser i augusti var 134 stycken vilket är 5 platser mindre än jämfört med situationen ett år tidigare.
– De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var 23,7 procent i augusti i år, vilket är 6,6 procentenheter mindre än augusti ifjol, skriver Åsub. (ml)