DELA

Arbetslösheten ökar fortfarande

Den öppna arbetslösheten fortsätter att öka. I mars var den 3,7 procent eller 0,7 procentenheter högre än samma månad 2012.
Den totala arbetslöshetsgraden uppgick till 4,1 procent, enligt Åsub. Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år (9,3 procent) var 2,3 procentenheter högre än i mars ifjol.
Antalet långtidsarbetslösa var i mars 134 stycken vilket är 26 personer fler jämfört med mars ifjol.
Åsub har också gjort en regionvis jämförelse. Den visar att arbetslöshetsgraden ökar både i Mariehamn och på landsbygden. I skärgården har den minskat något jämfört med samma månad förra året.
Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden högst i Eckerö och lägst i Föglö.
Det totala antalet arbetssökande (inklusive andra än arbetslösa) uppgick till drygt 1.000 personer i slutet av mars. Det är hela 112 personer mer än ett år tidigare. Fler platser tillsattes dock än under mars månad 2012. Flest nyanställningar registrerades inom servicesektorn. (ak)