DELA

Arbetslösheten nästan oförändrad

I juli var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,6 procent, samma månad ifjol var det 3,7 procent. Det framgår av Åsubs färska statistik.

För kvinnorna var arbetslöshetstalet 3,3 procent, för männen 3,9. Bland ungdomar under 25 år var 5,2 procent arbetslösa, det är samma siffra som i juli ifjol.

– En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i juli var 5,0 procent (4,9 procent i juli ifjol). På landsbygden sjönk arbetslöshetstalet i juli till ca 2,6 procent (2,9 procent i juli ifjol) medan det i skärgården steg till ca 2,8 procent (2,2 procent i juli ifjol), skriver Åsub.

Mariehamn var kommunen med högst arbetslöshet, medan den var lägst i Lumparland med 1,0 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet räknas som procentandelen 15–74-åriga arbetslösa av arbetskraften i samma ålder. (ms)