DELA

Arbetslösheten i Eckerö 6 procent

Eckerö hade i december åter flest arbetslösa bland de åländska kommunerna och samma arbetslöshetsgrad, 6 procent, som året innan.
Arbetslösheten i Mariehamn var i december 3,7 procent eller något lägre än i december 2009 då den var 3,8 procent. På landsbygden sjönk antalet arbetslösa från 2,9 procent till 2,8 medan arbetslösheten i skärgården steg med motsvarande siffror, från 2,8 procent till 2,9. Arbetslösheten var lägst i Lumparland med 1,1 procent.
– Den totala arbetslöshetsgraden (vilken inkluderar 56 personer i sysselsättningsåtgärder) uppgick till 3,6 procent, och den var 0,2 procentenheter högre för de åländska männen (3,7 procent) än för kvinnorna (3,5 procent), skriver ÅSUB i sin rapport.
– Det totala antalet arbetssökande uppgick till 895 st i slutet av december vilket är 16 personer färre än ett år tidigare. Under december månad tillsattes 120 st lediga platser, vilket är 40 platser fler än under december 2009. (tt-s)