DELA

Arbetslösheten 3 procent i mars

I mars ökade den öppna arbetslöshetsgraden till 3 procent, enligt statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.
Den totala arbetslöshetsgraden, som alltså inkluderar 53 personer i sysselsättningsåtgärder, uppgick till 3,4 procent. För ungdomar under 25 år är siffrorna högre, totalt 6,9 procent vilket var 1,7 procentenheter mer än för ett år sedan.
Arbetslösheten för personer som fyllt 55 år var 2,5 procent i mars. Antalet långtidsarbetslösa var 108 stycken. Siffrorna är högre för de åländska männen (3,9 procent) än för kvinnorna (2,8 procent).
Åsubs regionvisa jämförelse visar att arbetslöshetsgraden i mars fortsättningsvis är högst i Eckerö med 5,7 procent och lägst i Lumparland med 1,1 procent. (ab)