DELA

Arbetsgrupp synar lärarbehörighet

Ålands landskapsregering har tillsatt en arbetsgrupp som ska ge förslag på hur de som har svensk lärarexamen ska kunna komplettera denna så att den motsvarar behörighetskraven för lärare i åländska skolor i årskurserna 1–6.

Ålands lyceums tidigare rektor Gyrid Högman är ordförande i arbetsgruppen.

Övriga medlemmar är skoldirektör Cecilia Johansson, studiehandledare Jenny Polviander, avdelningsjurist Laura Korpi och byråchef Elisabeth Storfors. Utbildningsplanerare Annette Rumander är sekreterare.

Slutrapporten ska redovisas för landskapsregeringen inom mars i år. (ms)