DELA

Arbetsgrupp ska utreda näringsrätt

Landskapsregeringen har tillsatt en referensgrupp som ska få i uppgift att arbeta med moderniseringen av jordförvärvs- och näringslagstiftningen.

I gruppen sitter ordförande Harry Jansson (C), vice ordförande Katrin Sjögren (Lib), Jesper Josefsson (C), Marcus Måtar (Ob), Mika Nordberg (MSÅ), Nina Fellman (S), Pär Eriksson (HI), Stephan Toivonen (ÅLD) och Folke Husell (ÅF). (ck)