DELA

Arbetsgrupp ska planera Åland 100 år

Utbildnings- och kulturavdelningen vid landskapet har tillsatt en arbetsgrupp för marknadsföringen och kommunikationen kring firandet av Åland 100 år.

I arbetsgruppen ingår Anna Lind-Bengtsson från Nipå, Jörgen Pettersson från lagtinget, Sofia Enlund från Bärkraft, Dan Ferna från City Mariehamn, Eva Karlström från Steel-FM och Niko Miklin från Visit Åland. Landskapsregeringen representeras av Gunnar Westerholm och Tiina Björklund.

I arbetsgruppen för evenemang den 9 juni sitter Peter Ekholm från Åland event bureau/Visit Åland, Susanne Olofsson från Ålands näringsliv, Nina Bengtsson och Katarina Weckman JCI Mariehamn. (eh)