DELA

Arbetsgrupp ska diskutera läkaravtal

En arbetsgrupp har tillsatts av landskapsregeringen för att diskutera ett förnyat läkaravtal för läkarna vid Ålands häslo- och sjukvård, ÅHS. Gruppen består av hälso- och sjukvårdsdirektör Katarina Dahlman, ÅHS personalchef Solveig Carlsson och chefsläkare Jaana Lignell.
Facket Akava representeras av Maria Hagman, Tommy Holmström och Tora Woivalin.
– Arbetsgruppen tillsätts för att diskutera ett förnyat läkaravtal och arbetet påbörjas hösten 2014. Som underlag i arbetet används kommunala avtalet LÄKTA parallellt med Akavas förslag som är utformat enligt LÄKTA:s lönesättningssystem, skriver landskapet i sitt protokoll. (mw-w)