DELA

Arbetsgrupp om stormarbete

Landskapsregeringen har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp som ska rapportera och bedöma de operativa insatserna, myndigheternas stabsarbete och kommunikationen till allmänheten i samband med stormen Alfrida.

Gruppen består av:

Tf räddningschef Karl Nordlund, ordförande.

Räddningschef Lennart Johansson.

Brandinspektör Thomas Mattsson.

Brandinspektör Ted Andersson.

Brandmästare Krister Koskinen.

Kommissarie Tommy Thörnroos.

Klinikchef/Överläkare Petter Westerberg.

Ledande ambulanssjukskötare Tom Göstas.

Jurist Camilla Hägglund-Palmqvist.

Förvaltningschef Rainer Åkerblom.

Projektledare/tf alarmmästare Johan Ehn, sekreterare,

Utredningen ska sammanställas i en rapport som ska innehålla utvecklingsförslag. Syftet är ta tillvara erfarenheter och få ny kunskap inför framtiden. Uppdraget ska redovisas senast den sista maj. (ff)