DELA

Arbetsgrupp för skärgårdens trafik

I kommunreformen föreslås att skärgårdskommunerna Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga ska sammanslås. För att den nya kommunen ska kunna fungera behövs lösningar på hur den interna trafiken öarna emellan ska fungera.

Vid en enskild föredragning i måndags tillsatte landskapsregeringen en arbetsgrupp som ska se över olika eventuella lösningar.

I gruppen ingår infrastrukturminister Mika Nordberg, kansliminister Nina Fellman, kommundirektör John Wrede, kommundirektör Niklas Eriksson, kommundirektör Christian Dreyer, kommunsekreterare Kennet Lundström, avdelningschef Yvonne Österlund och logistiker Bo Karlsson. (fb)