DELA

Arbetsgrupp för nytt kollektivavtal

Landskapsregeringen begär att facken inom utbildningssektorn utser medlemmar till en arbetsgrupp för ett nytt, gemensamt tjänstekollektivavtal. Avtalet hänger ihop med gymnasiereformen i landskapet.
De fem facken är Akava-Åland., FOA-Å., Tehy, TCÅ. och ÅTFC. Förslag på medlemmar skall lämnas in senast den 24 mars och arbetsgruppens sammansättning torde fastställas i början av april. (pd)