DELA

Arbetsgrupp för Kastelholm

– Kastelholmsområdet i Sund är det största och viktigaste enskilda besöksmålet på Åland och lockar årligen nästan 30 000 besökare från när och fjärran.

Så skriver landskapsregeringen i beslutet om att tillsätta en arbetsgrupp för att se över hur områdets attraktionskraft ytterligare kan stärkas. I arbetsgruppen ingår representanter för det offentliga Åland och det privata näringslivet i området.

Medlemmar är minister Tony Asumaa, ordförande, Stefan Rumander, Fastighetsverket, Mats Ekholm, Sunds kommun, Eva-Len Mattsson, Kastelholms gästhamn, Silvana Fagerholm-Sjöblom, Kastelholms slott, Jenny Björklund, Smakbyn och Åsa Nordström, Ålands golfklubb.

Arbetsgruppen förväntas sammanställa en rapport över lämpliga utvecklingsområden. Rapporten ska vara landskapsregeringen tillhanda inom maj 2019. (hh)