DELA

Arbetet med skollag inleds

Grundskolelagen ska förnyas och regeringen har därför beslutat anställa både en tillfällig ledare för projektet och en läroplansutvecklare.

Projektledaren ska enligt tjänstebeskrivningen ha en ”central position inom förvaltningen inför ett förestående paradigmskifte i utbildningspolitiken som omfattar allt från småbarnspedagogik, sammanhållen grundskola till grundskoleutbildning för vuxna”.

Läroplansutvecklaren ska bland annat fördjupa sig i det nordiska läroplansarbetet och fungera som kontaktperson mot fältet. (tt-s)