DELA

Är unga dumma? tema för Kökarträff

Synen på unga är temat när 20 skärgårdsungdomar samlas på Kökar inkommande helg.
Frågor som om ung är lika med dum och vilka förväntningar man har på unga tas upp. Träffen är en del av projektet Young Voices som drivs av Skunk (skärgårdsungdomarnas intresseorganisation) och Skärgårdsstiftelsen i Stockholm.
Träffen på Kökar är den tredje i raden av teman kopplade till demokrati och påverkan. (ns)