DELA

Apple skickar runt svenskan

Ännu har ingenting hänt i följetongen med Apples tjänster, som på Åland bara finns på finska och engelska.
– Det går inte så jättebra nu om jag ska vara ärlig. Landschefen i Finland har kopplats bort och ärendet har övertagits av en ansvarig för relationer med offentliga organ i Bryssel. De tycker att det ska räcka med finska och engelska, men jag har förklarat att det finns ett enspråkigt område och många svensktalande i Finland, säger näringsminister Fredrik Karlström.
Karlström uppmanar alla att trycka på från olika håll om frågan. (eh)