DELA

Apple ännu inte på svenska

Apples tjänster i Finland går ännu inte att fås på svenska.
Som Nyan berättat tidigare kontaktade näringsminister Fredrik Karlström (Ob) Apple med anledning av att svenskan plötsligt försvann från till exempel App Store och Itunes i början av maj. Karlström fick då beskedet att det var ett misstag att det svenska språket slopades från Apple Finlands tjänster på nätet och att det skulle tas tillbaka inom kort. Men ännu har alltså inget hänt.
– Jag har varit i kontakt med Finland och också blivit dirigerad vidare men har ännu inte fått svar. Man har lovat att det ska göras men jag har ännu inte fått svar om exakt när, säger Fredrik Karlström. (ar)