DELA

Antti Eriksson rektor till 2015

Anders ”Antti” Eriksson har fått fortsatt förordnande som rektor för Ytternäs skola i Mariehamn efter provåret. Anställningen förlängs med fem år till juli 2015.
Han beviljades samtidigt avsked från sin ordinarie klasslärartjänst i Strandnäs skola där han också var vice rektor. (ao)