DELA

Antennföreningar ser möjlighet i samarbete

Med samarbete kan man få till stånd bland annat bättre avtal, säger Mariehamns centralantenns (MCA) vd Richard Johansson.
Förra veckan höll MCA ett informationstillfälle dit man bjudit in Ålands fem största antennföreningar. Frågan var om man genom samarbete kan öka utbudet för antennföreningarnas kunder och bli en större aktör för att också kunna ta vara på ny teknik.
– Åland är litet och det kan vara svårt att få fördelaktiga avtal om man är ensam.
Anders Lindholm vid Söderby antennförening var med på informationsmötet och ser ett samarbete som möjligt.
– Men det ligger i framtiden och vi har inte fattat något beslut än.
Man har inte diskuterat detaljer eller kostnader än och Lindholm säger att det eventuellt kan bli aktuellt först nästa år.
– Men det är MCA som har bollen. (ns)