DELA

Antalet lediga jobb ökade

Arbetslöshetsgraden var i januari 3,2 procent på Åland, vilket är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med samma månad förra året. Räknar man även int 53 personer i sysselsättningsåtgärder är graden 3,6 procent. Totalt var 3,7 procent män arbetslösa och 3,5 procent kvinnor.
Bland ungdomar under 25 år uppgick siffran till 7,1 procent vilket är en minskning med 3,3 procentenheter. För dem över 55 år ligger graden på 2,7 procent, också det en minskning med 0,2 procentenheter. Antalet långtidsarbetslösa är 98 stycken, 0,7 procent av arbetskraften, och motsvarar siffrorna från fjolåret.
I Mariehamn sjönk arbetslöshetsgraden till 3,7 procent från 4,1 och i landsbygden till 2,8 från 3,0 procent. I skärgården ökade graden däremot från 2,7 till 3,2 procent.
– Bland de åländska kommunerna var arbetslöshetsgraden i januari fortsättningsvis högst i Eckerö med 6,7 procent, medan Sottunga inte hade några arbetslösa, skriver Ålands statistik- och utredningsbyrå i sin rapport.
Antalet lediga platser, en stor del sommarvikariat, var i januari 251 stycken, en ökning med 28 stycken. Åsub konstaterar att arbetskraften ökat år 2011 varför arbetslöshetsgraden i vissa fall kan sjunka trots att antalet arbetslösa ökat.