DELA

Antagna till Åbo akademi

Åbo akademi har nu skickat ut antagningsbesked. Sammanlagt 924 personer har delgetts positiva besked, varav 16 är bosatta på Åland.
Till Humanistiska fakulteten har Philip Björkqvist, Anna Hämäläinen och Felix Pennanen antagits. Vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten har Anna Haasisalo, Mia Huusko, Jonas Silvander och Cecilia Wickström fått plats.
Lenita Andersson, Isac Boman, Anna Hannus och Bodil Karlsson har antagits till Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten. Till Tekniska fakulteten/avdelningen för informationsteknologi har Tomasz Nuri och Dario Vujosevic antagits.
Vid Pedagogiska fakulteten har Karin Rosenberg och Fanny Sonntag fått plats och vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten har Maria Niemelä antagits. (js)