DELA

Ansgar kör Åva-Osnäs

Ansgar ska sköta trafiken på linjen Åva-Osnäs fram till år 2022. Landskapsregeringen konstaterar i sitt beslut att Ansgar hade det mest fördelaktiga anbudet, 2 876 250 euro för hela avtalstiden.

– Ansgar Ab:s anbud konstateras ha det lägsta priset samt uppfyllde de i anbudsförfrågan ställda kraven, skriver landskapsregeringen i beslutet. (jo)