DELA

Ansgar ab kör farligt gods

Eftersom Trafiksäkerhetsverket satt stopp för passagerartransport då fartygen medför farligt gods (bensin, flytgas och explosiva ämnen) har landskapsregeringen har inlett arbetet med att klassa om några färjor för att kunna transportera farligt gods på ordinarie turer.
Men fram till att det är klart måste farligt gods transporteras på annat sätt. Fram till sista april har bränsleturerna kunnat lösas med eget tonnage utanför ordinarie turlista, men från och med den 1 maj till den 28 september kan man inte lösa alla transporter eftersom antalet turer i turlistan ökar.
Därför har infrastrukturminister Veronica Thörnroos (C) vid enskild föredragning beslutat att göra ett direkt köp och teckna avtal med Ansgar ab för transporter.
Man kan göra upphandlingen som direkt upphandling hos en viss leverantör om upphandlingen är av brådskande karaktär som inte beror på upphandlingsenhetens försummelse säger lagen.
Kostnaden för bränsleturerna beräknas bli 75 000 euro. (ns)