DELA

Ännu lediga veckor för talka på Märket

Följande veckor i sommar finns det ännu möjlighet att få talkoarbeta på fyrlandet Märket, meddelar Finlands fyrsällskap:

Vecka 25, 26, 31, 32, 33, 35, 38, 39 och 40.

Man kan anmäla sig på länken: http://majakkaseura.nettilomake.fi

För att delta i talkoarbetet betalar man in sin medlemsavgift om 20 euro och dessutom talkoavgiften 70 euro.

De som deltar första gången bör också deltaga i en briefing om Märket. Sådana anordnas i Västra Böle i Helsingfors. Den som inte kan medverka där kontaktar Katja Hagfors, katja.hagfors(at)majakkaseura.fi. (ka-f)