DELA

Ännu inget gasavtal för Vikings nybygge

Viking Line har inte ännu tecknat avtal med någon leverantör av flytande naturgas, LNG, för den kommande färjan som ska börja byggas på STX-varvet i Åbo i höst berättade Kauppalehti i går.
Nybygget blir världens största gasdrivna kryssningsfartyg och blir också först på Östersjön med den nya tekniken. Gasen tankas i två 200-kubikmeter stora tankar ombord och mängden ska gott och väl räcka för en tur- och returresa mellan Åbo och Stockholm.
Viking Line behöver en gasmack i Stockholm och en i Åbo för sina behov. Enligt rederiet är det ännu för tidigt att spekulera om gasens pris, men enligt internationella index ligger kubikmeterpriset just nu på drygt 300 euro för gasen mot nästan 500 euro per kubik för tung brännolja med en procents svavelinnehåll.
Utsläppen av kväve, svavel och partiklar är försvinnande små jämfört med utsläppen från diesel eller brännolja. Nya stränga krav för svavelutsläpp träder i kraft 2015-16. (ao)