DELA

Ännu inget beslut om golfklubbsanhållan

Ålands golfklubbs anhållan om att arrendera landskapets mark på Stornäset i Kastelholm avfördes från gårdagens föredragningslista.
– Vi avvaktar finansutskottets betänkande om budgeten, berättar näringsminister Jan-Erik Mattsson (C).
Landskapsregeringen skriver i budgetförslaget att man har beredskap att arrendera ut mark på Stornäset för en golfbana. Golfklubbens anhållan om att få arrendera mark är dock ett skilt ärende.
I januari kommer landskapsregeringen att guidas runt på området av landskapsforstmästare Mikael Sandvik. (ak)