DELA

Ännu inget besked om skattegottgörelsen

Ännu i går på eftermiddagen hade inte något besked kommit angående Ålands skattegottgörelse för 2008.
– Det kommer troligen endera dagen, säger landshövding Peter Lindbäck efter att ha varit i kontakt med personal på Skattestyrelsen.
Skattegottgörelsen räknas ut på basen av de skattepengar som flyter in till staten från Åland. Om Ålands andel överskrider 0,5 procent av de direkta skatterna får Åland tillbaka den överstigande delen.
Skattegottgörelsen delas ut med två års fördröjning. Landskapsregeringen skriver i budgetförslaget för 2010 att summan kan komma att minska till 3 miljoner euro från 24 miljoner. (ak)