DELA

Ännu ingen ms Herrö

I våras berättade Nya Åland om det nya rederiet, Rederi Ab Herrö och den begränsade emission som Rederiaktiebolaget Gustaf Eriksson riktade till ett antal intressenter.
Avsikten är att köpa ett nytt fartyg, ms Herrö, eftersom marknaden är förmånlig för tillfället. Men ännu har inget konkret hänt, berättar Yngve Mörn vid GE.
– Emissionen är fortfarande aktuell, men ligger vilande över sommaren. (fs)