DELA

Ännu inga besked om jordförvärv

De fastighetsaktiebolag i Eckerö och Brändö som väntar på jordförvärvstillstånd får vänta ytterligare. Landskapsregeringen beslöt i går åter en gång att bordlägga ansökningarna.
Som Nya Åland tidigare har berättat ligger flera ärenden och väntar på att landskapsregeringen skall fastställa nya principer för hur aktier eller andelar i fastighetsbolag får överlåtas.
Målet med skärpta villkor är att försöka förhindra att personer som saknar hembygdsrätt skall kunna kringgå bestämmelserna om jordförvärv.
Bland de ansökningar om jordförvärv som bordlades i går fanns bland annat fyra från olika bolag i Kyrkviken i Eckerö. (tt-s)