DELA

Ännu inga anmärkningar mot Smakbyns detaljplan

I dag är sista dagen som Smakbyns detaljplan finns utställd för allmänt påseende hos Sunds kommunkansli och på kommunens hemsida.
Ännu i går hade det inte kommit in några anmärkningar mot planen, berättar kommundirektör Jens Andersén. Men han utesluter inte att det ramlar in anmärkningar i dag, innan tiden går ut.
– Jag vet att det åtminstone kommer något från landskapsregeringen. Och här har varit några som har kommit in och tittat på planen och jag har gett ut den till ytterligare en person. Så nog kommer det säkert några anmärkningar, säger han på torsdagseftermiddagen.
Det var i slutet av juni som Sunds kommunstyrelse med en knapp majoritet röstade igenom att lägga ut detaljplanen. Nya Åland rapporterade i början av augusti att museiverket och museibyrån ställer sig kritiska till planen. (mw-w)