DELA

Ännu ett nej till kortrutten

Också Ålands framtid har lämnat in en motion om att återta den fullmakt regeringen har fått för att ta lån för kortrutten. Partiet motiverar, precis som Centern och Obunden samling, sin ståndpunkt med att de ingrepp som krävs i orörd natur inte är miljömässigt försvarbara.

Av totalt 49 motioner som lämnats in står Ålands framtid för 14.

Partiet vill bland annat se krafttag för svenska språket, överta socialförsäkringen och hela alkohollagstiftningen, fördubbla ensamståendetillägget och låta alla ålänningar ta del av det nya inkomstavdraget. (tt-s)