DELA

Ännu en anmälan om missnöje med domen

Ytterligare en missnöjesanmälan har lämnats till tingsrättens kansli över förskingringsdomen som gavs den 17 december. Den här gången är det juristen Marcus Måtar som har anmält missnöje för en kunds räkning. Han kommenterar inte orsaken till missnöjesanmälan.
Tidigare har den dömda kvinnans advokat Lena Nordman anmält missnöje med domen, ovillkorligt fängelse i ett år och nio månader samt återbetalning av de pengar hon tagit av sina företagskunder på drygt 800 000 euro. Med ränta stiger summan till omkring en miljon euro. Tingsrätten gick inte med på att jämka skadeståndsbeloppet med hälften som kvinnan begärde.
De som anmält missnöje har en månad på sig att lämna in besvärsskrifter till Åbo hovrätt. (ao)