DELA

Annagården ska renoveras

Renoveringen av Annagårdens serviceboende och daghem bjuds ut på entreprenad. Anbudstiden går ut i början av februari och Kumlinge kommun hoppas på återflytt i början av 2015. Byggnaden har stått tom sedan 2011 då fuktskador gjorde det nödvändigt för verksamheten att flytta. Sedan dess har kommunen haft sitt serviceboende i Enklinge servicehus och barnomsorgen i ett bostadshus på Kumlinge.
Båda dessa utlokaliseringar medför extra kostnader för kommunen på mellan 75 000 och 100 000 euro.
Ett stort frågetecken är vad de slutliga kostnaderna för renoveringen blir. Hittills har omkring 200 00 euro förbrukats på planering, fuktundersökningar och den pågående dräneringen, berättar kommundirektör Jim Eriksson.
Tanken är att huset ska bli bättre isolerat och det nya värmesystemet blir jord- eller bergvärme. Ventilationen ska baseras på luftåtervinning. (fj)