DELA

Anmärkningar mot nytt bostadsområde

Det har kommit in fem anmärkningar mot stadsstyrelsens förslag för Storgärdan och det kommande bostadsområdet Konstnärsbacken i Mariehamn Övernäs. Av de fem anmärkningarna var det två stycken som innehöll ett flertal namnunderskrifter.
– Det är främst invånare vid Genvägen som är oroliga för en ökad trafik, eftersom vägen kommer att ligga i direkt anslutning till området, säger stadsarkitekt Sirkka Wegelius.
Wegelius konstaterar att anmärkningarna mest handlar om trafikfrågor.
– Vi ska inleda med en invånarkväll i Stadshuset för de som bor vid Genvägen i nästa vecka och diskutera trafiksäkerheten, säger Sirkka Wegelius. (lf)